Angel Care 078

Snel naar

Privacy verklaring.

Uw privacy is onze zorg.

Om ons werk als zorgverleners uit te voeren, zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring omschrijven wij welke maatregelen wij nemen om de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk te waarborgen. Dit doen wij volgens de richtlijnen van de wet AVG. (Algemene verordening gegevensbescherming) Wijzingen voorbehouden.

Bedrijfsinformatie Angel Care 078 B.V.

 • Stationsweg 39, 3311 JW Dordrecht
 • Tel: 0650244098
 • KVK Nummer: 94006148
 • AGB code: 75754600

Met welke reden verwerken wij persoonsgegevens?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Opstellen van zorgovereenkomsten, zorgbeschrijving en zorgplan.
 • Correcte facturatie voor declaratie van zorgfacturen.
 • Verplichte documentatie in het cliënten dossier volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Van cliënten met wie wij een zorgovereenkomst afsluiten, verwerken wij normaal gesproken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer van cliënt of familie
 • E-mailadres van cliënt of familie

Bijzondere persoonsgegevens die extra beschermd moeten worden.

Bijzondere persoonsgegevens moeten alleen worden verwerkt als er expliciete toestemming van de cliënt is gegeven, of ter behoeven van uitvoering van gezondheidzorg. Wij van Angel Care 078 verwerken de volgende bijzondere gegevens:

 • BSN-nummer
 • Polisnummer van zorgverzekeraar
 • Relatienummer van zorgverzekeraar
 • Overige medische gegevens van het cliëntendossier.
 • Identiteitsbewijs (kopie id. of paspoort)
 • Zorgovereenkomst

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is. Administratief documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Medische documenten zoals de documenten in het cliënten dossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Bij overige documenten hanteren wij een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

Na deze periodes bekijken wij of het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Wanneer dit niet meer nodig is zullen wij de documenten vernietigen.

Het opslaan en delen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van cliënten worden in geen zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. Een uitzondering hierbij is als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. De cliënt zal hier altijd over worden geïnformeerd en tekent hiervoor een toestemmingsformulier. Gegevens worden opgeslagen in het ECD. (Elektronisch Cliënten Dossier)

De rechten van de cliënt.

De cliënt heeft ten alle tijden recht om zijn/haar gegevens in te zien. Dit betekent dat wij op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of organisatie kan versturen.

Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat wij op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon organisatie kan versturen. Wanneer de cliënt gebruik wil maken van een van deze rechten, kan dit mondeling of schriftelijk met Angelcare 078 worden besproken.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring?

Neem graag contact met ons op.

Angel Care 078 B.V.
Postadres: Stationsweg 39, 3311 JW Dordrecht
Tel: 0650244098
Mail: info@angelcare078.nl