Angel Care 078

Snel naar

Kosten en indicatie.

De kosten zijn afhankelijk van de soort zorg.

Indicatie

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de vergoeding van thuiszorg geldt het eigen risico en het eigen bijdrage. U heeft hiervoor een indicatie van een verpleegkundige (niveau 5) nodig.

Kosten

Thuiszorg kan vergoed worden voor ouderen en voor mensen met een ziekte of beperking. Het is afhankelijk van uw situatie (soort ziekte en beperking) welk soort thuiszorg vergoed wordt en tevens vanuit welke wet dat gebeurt: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (WLZ). 

Snel contact opnemen?

Heeft u advies of hulp nodig met het aanvragen van een indicatie of zorg? U kunt ons bereiken op ons telefoonnummer 06 50244098 om een afspraak in te plannen.