Angel Care 078

Snel naar

Disclaimer.

Waar zijn wij aansprakelijk voor en wat niet?

Algemeen

De informatie op deze website van Angel Care 078 wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Angel Care 078 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Angel Care 078 worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van Angel Care 078, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van Angel Care 078 geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van Angel Care 078.

Angel Care 078 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Angel Care 078 website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Angel Care 078. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Angel Care 078.