Angel Care 078

Snel naar

Cliëntenraad

Want u rechten tellen bij ons mee.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De cliëntenraad hoort graag van u cliënt, naastbetrokkenen, hoe u de zorg ervaart. Uw signalen zijn een belangrijke informatiebron, net als de eigen waarnemingen van de cliëntenraad. Hoe beter de cliëntenraad weet hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe beter zij haar werk kan doen en uw belangen kan behartigen.

De informatie die de cliëntenraad verzamelt, komt aan de orde in het overleg met het management. Zo kan worden aangegeven hoe klanten over diverse zaken denken. De cliëntenraad adviseert hen gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het lokale beleid.

Angel Care 078 neemt de adviezen heel serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig wegen. Een afwijzing van een advies moet goed gemotiveerd worden.

Meepraten en meebeslissen

Als lid van de cliëntenraad behartigen de cliënten raadsleden de belangen van u. Zij dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg en ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe cliënten raadsleden.

Wetgeving en bevoegdheden

De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.