Angel Care 078

Onze missie, visie en kernwaarden.

Onze werkwijze

Wij beseffen dat thuiszorg een flinke invloed en impact heeft op onze cliënten. Wij doen er dan ook alles aan om het voor onze onze cliënten zo aangenaam mogelijk maken. Lees hieronder hoe en waarom wij dat doen. 

Onze werkwijze kenmerkt zich door de vier belangrijke kenmerken van methodisch gericht werken.

Doelgericht handelen.

Systematisch handelen.

Procesmatig handelen.

Bewust handelen.

Zo gaan wij te werk:

  • Aanvragen van informatie.

U heeft gekozen voor Angel Care 078 of u wilt er meer informatie over? Oriënteer u op onze website. U kunt ons uiteraard bellen, mailen of uw vraag stellen via de chat. (klik rechtsonder voor de livechat). Op onze contactpagina vindt u alle mogelijkheden om met ons in contact te komen en een intakegesprek aan te vragen.

Vervolgens bespreekt u uw wensen en behoeften met onze zorgverlener. En uiteraard uw mogelijkheden en beperkingen. Samen maakt u afspraken over uw zorgbehoefte. Deze legt de Angelcare 078 wijkverpleegkundige vast in een zorgplan.

  • Intakegesprek.
  • Zorgplan.

In het zorgleefplan worden de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder over de zorg vastgelegd. De vragen, behoeften of doelen van de cliënt staan hierbij centraal. Ook worden in het zorgleefplan de acties, voortgang en evaluaties genoteerd. Door methodisch te werken sluit de zorg steeds goed aan bij de behoefte van de cliënt.

Uiteraard blijven we evalueren over hoe het gaat. Hoe vaak je een zorgleefplan evalueert, is afhankelijk van de cliënt en hoe snel diens zorgbehoeftes veranderen. Meestal wordt er twee keer per jaar officieel geëvalueerd, dit is conform het Kwaliteitsdocument voor de ouderenzorg (VVT) 2013.

  • Evaluatie.

Onze algemene voorwaarden.

Lees de afspraken die we met u maken.

Wat vinden
anderen van ons?

Lees wat onze klanten over ons vertellen.

Wij zijn er voor u.

Waar kunnen we u mee helpen?

Organisatie.

Lees meer over onze organisatie, zoals onze missie, visie en onze kernwaarden.

Kwaliteit.

Wij willen zorg leveren die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Aan-toonbaar met certificaten maar vooral met onze mentaliteit.

Ons team

Maak kennis met ons team! Een toegewijde team die gezamenlijk streven naar een nobel doel.